ยินดีต้อนรับเข้าสู่นักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TPS”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2564

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

56-1 One Report 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

ราคาหลักทรัพย์

TPS 2.78 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,645,400
มูลค่า (‘000 บาท)
7,461,432
กราฟราคาหลักทรัพย์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายเมธี วิธวาศิริ

  • ที่อยู่ : เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • โทรศัพท์ : +66 2112 9999
  • โทรสาร : +66 2112 9998
อ่านเพิ่มเติม